DOTAZNÍK UCHAZEČE O SPOLUPRÁCI
S TALENT MANAGEMENT

..
- - (prsa-pas-boky)
ulice/č.p. /
město/PSČ /
shoduje se s trvalým bydlištěm
ulice/č.p. /
město/PSČ /

(vše co se dá uplatnit v reklamě)

(čím ve svém zjevu vynikám,
např. pěkné zuby, nohy, vlasy, …)

(tetování, piercing, …)
podmínky registrace
Vyplněním a odesláním formuláře klient jako subjekt osobních údajů ("subjekt") uděluje dobrovolně obchodní společnosti Talent management s.r.o. se sídlem Masarykovo nábřeží 2018/10, Praha, Nové Město, PSČ 120 00, IČ: 26753944, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C vložce 91583, jako správci ("správce") ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. souhlas se zpracováním osobních údajů pomocí manuálních a automatizovaných prostředků ve vlastním informačním systému správce v rozsahu veškerých údajů uvedených ve formuláři (tj. ……………..) za účelem zasílání nabídek k natáčení a obsazovaní AV projektů, TV reklam, filmů a nabízení služeb správce.

Souhlas platí do jeho písemného odvolání subjektem a je správci poskytován na dobu neurčitou. Subjekt může souhlas odvolat, může požádat správce o informaci o zpracování osobních údajů o jeho osobě. Obsahem informace správce o zpracování osobních údajů subjektu musí být vždy sdělení o
a) účelu zpracování osobních údajů,
b) osobních údajích, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji,
c) povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů subjektu údajů,
d) příjemci.
Subjekt může požadovat opravu svých osobních údajů, v případě podezření na zpracovávání osobních údajů správcem v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu nebo se zákonem může požádat správce o vysvětlení nebo odstranění závadného stavu a může se s takovým podnětem obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27 170 00 v Praze, www.uoou.cz.

Subjekt bere na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a správce má právo, nikoliv povinnost zasílat nabídky k natáčení a obsazovaní AV projektů, TV reklam, filmů, nebo nabízet služby správce. Subjekt bere na vědomí, že správce je jednostranně oprávněn dle svého uvážení osobní údaje subjektu z informačního systému vymazat.